Elever med ungdomsrett

Indikatoren viser andel elever (på elevfil) etter bostedsfylke som hadde ungdomsrett per 1.10. Elever som avslutter grunnskole har ungdomsrett 5 år etter avsluttet grunnskole. Elever i alternativ opplæring (AOLOV1) er med i elevtallet. Andel elever med ungdomsrett til videregående opplæring = (Elever med ungdomsrett, bostedsfylke)/(Elever i videregående opplæring, bostedsfylke)*100 Teller: Elever med ungdomsrett etter bostedsfylke. Ungdomsrett = rettskode "U" i elevdata. Kilde: VIGO Nevner: Antall elever i videregående opplæring etter bostedsfylke. Kilde: VIGO