Lærlinger med rett

Lærlinger som er registrert med rett til videregående opplæring, etter bostedsfylke, per 01.10. "Med rett" henviser til rettstype til grunn for inntaket til elevkurset, der det er selektert på U - Ungdomsrett, V - Voksenrett og F - Fullføringsrett. Kilde: VIGO