Kvalifiseringsprogram

Sosialhjelpstilfeller med kvalifiseringsprogram som viktigste arbeidssituasjon