Introduksjonsordning

Sosialhjelpstilfeller med introduksjonsordning som arbeidssituasjon