Heltid

Sosialhjelpstilfeller med arbeid heltid som arbeidssituasjon