Deltid

Sosialhjelpstilfeller med arbeid, deltid som arbeidssituasjon