Registret arbeidsledig

Sosialhjelpstilfeller med registrert arbeidsledig som arbeidssituasjon