Annen arbeidssituasjon

Sosialhjelpstilfeller med annen arbeidssituasjon