4404_0122
4404_0122
kostra
2019-05-21T21:27:00.000Z
no
tjenesteområde Klima og energi Trøgstad, faktaark Klima og energi Trøgstad

KOSTRA nøkkeltall

Trøgstad - 0122 (Østfold)

Klima og energi

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Trøgstad Kostragruppe 01 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 89 96 110 118 108 109 113 119 105 108 114 122 102 109 111 126 101 109 113 127 109 99 103 107
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,77 0,76 0,99 1,15 0,76 0,74 0,71 0,76 0,66 0,67 0,67 0,69 0,67 0,68 0,67 0,73 0,63 0,65 0,65 0,70 0,64 0,64 0,65 0,70
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 89,0 86,9 92,0 93,4 97,8 97,4 96,9 96,7 96,4 96,5 96,1 96,3 95,8 95,9 95,6 95,5 95,5 95,4 95,2 95,1 94,2 93,7 94,4 93,4
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 141 151 142 125 137 141 254 247 132 129 140 142 147 166 155 153 154 168 158 154 154 144 138 132
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 91 100 87 88 92 92 86 86 86 84 84 85 84 83 82 84 83 82 86 84 83 82
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 5 6 3 3 10 10 8 11 11 11 12 12 12 12 13 13 10 12 13 13
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 3
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 6 5 3 3 3 2 3 4 2 2 2 3 3 2 2 3 1 1 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 91 100 96 96 97 98 96 96 95 97 94 95 95 95 94 95 95 95 94 94 93 93
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 18 0 6 5 4 2 4 5 7 2 7 6 5 5 6 5 4 4 9 9 8 10

Kontakt