4411_1927
4411_1927
kostra
2019-04-23T18:43:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunal vannforsyning Tranøy, faktaark Kommunal vannforsyning Tranøy

KOSTRA nøkkeltall

Tranøy - 1927 (Troms Romsa)

Kommunal vannforsyning

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tranøy Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 82 0 0 0 0 97 97 98 104 97 97 98 104 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 4 420 4 420 4 420 4 660 4 062 4 123 4 119 3 776 3 317 3 362 3 453 3 252 3 314 3 359 3 449 3 248 3 708 3 694 3 670 3 498 3 708 3 694 3 670 3 498
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,00 0,00 0,01 0,01 .. .. .. .. 0,66 0,69 0,65 0,60 0,67 0,70 0,66 0,61 0,45 0,58 0,68 0,54 0,45 0,58 0,68 0,54
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 96,0 96,0 45,9 40,2 .. .. .. .. 98,0 99,0 98,0 97,8 98,3 99,2 98,3 98,2 99,1 98,8 98,4 96,6 99,1 98,8 98,4 96,6
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 22,1 21,8 32,1 34,4 .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,6 30,1 30,9 30,3 29,9 32,1 33,0 34,3 33,7 32,1 33,0 34,3 33,7

Kontakt