4394_1927
4394_1927
kostra
2019-04-21T10:53:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Tranøy, faktaark Barnevern Tranøy

KOSTRA nøkkeltall

Tranøy - 1927 (Troms Romsa)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tranøy Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 4 859 5 683 7 398 7 243 6 395 6 725 6 621 6 998 6 415 6 854 7 978 8 326 6 451 6 879 7 972 8 392 7 219 7 661 8 198 8 644 7 219 7 661 8 198 8 644
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 2,6 4,4 5,4 2,8 4,3 4,7 4,6 4,5 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,5 4,9 5,3 5,1 4,5 4,9 5,3 5,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,0 4,1 3,4 3,4 4,8 4,7 4,7 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 5,4 5,4 4,9 4,9 5,4 5,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,8 5,0 4,7 6,2 4,6 4,4 4,5 4,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,4 4,2 4,1 4,1 4,4 4,2 4,1 4,1
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 33 565 29 870 41 040 41 538 44 413 49 193 48 096 56 102 43 172 44 795 46 496 49 940 44 612 46 002 47 588 51 186 45 556 48 968 47 612 51 822 45 556 48 968 47 612 51 822
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 7 727 28 000 36 643 10 611 26 214 27 147 33 679 20 548 33 347 34 874 37 963 39 560 33 639 34 898 37 956 39 596 25 215 30 233 30 289 33 257 25 215 30 233 30 289 33 257
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 260 750 218 400 325 500 304 200 279 518 329 736 349 162 423 684 376 779 392 767 429 998 442 356 373 089 390 110 427 473 439 854 370 544 365 408 422 487 429 820 370 544 365 408 422 487 429 820
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 28,8 23,0 25,0 26,0 16,3 14,9 15,8 17,2 20,0 19,9 19,9 19,1 19,7 19,8 19,6 18,9 15,9 15,0 16,4 15,8 15,9 15,0 16,4 15,8
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent : 100 : 100 73 85 86 85 82 85 86 87 83 86 87 88 74 79 80 85 74 79 80 85

Kontakt