4471_1928
4471_1928
kostra
2019-06-16T03:41:00.000Z
no
tjenesteområde Regnskap Torsken, faktaark Regnskap Torsken

KOSTRA nøkkeltall

Torsken - 1928 (Troms Romsa)

Regnskap

Publisert 15.03.2019.

Det er gjort enkelte rettinger siden publisering. Se rettelogg for Kommuneregnskap her.
Se rettelogg for fylkeskommuneregnskap her

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Torsken Kostragruppe 04 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -1,3 2,4 30,9 3,4 2,9 3,7 6,3 3,5 3,4 3,7 3,0 3,4 2,9 4,1 3,7 2,1 3,0 4,0 3,8 2,5 1,4 3,3 2,6 1,8 1,4 3,3 2,6 1,8
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,0 0,0 3,7 4,4 1,9 2,7 1,6 2,1 2,0 1,9 1,5 1,2 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,3 2,4 1,7 1,2 1,3 2,4 1,7 1,2
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -4,5 -6,8 29,7 31,1 36,4 35,6 35,5 40,3 27,3 29,6 27,4 29,0 19,0 20,9 21,7 21,5 16,0 17,8 18,2 17,6 6,2 10,1 9,5 14,6 6,2 10,1 9,5 14,6
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 46,3 44,6 5,0 0,8 16,5 15,4 11,3 10,4 20,9 28,5 28,2 26,0 36,6 39,6 39,5 43,5 34,2 37,2 35,9 40,2 56,8 60,1 62,8 67,9 56,8 60,1 62,8 67,9
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 90,7 83,7 61,8 71,0 73,8 74,3 69,4 70,0 79,2 83,7 84,2 89,0 101,1 101,3 101,9 105,5 98,9 98,9 98,6 101,7 110,0 112,8 116,1 124,5 110,0 112,8 116,1 124,5
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 82 768 84 431 88 410 91 762 70 313 73 537 76 261 80 809 69 891 72 632 75 148 77 412 49 775 52 158 53 619 55 132 50 630 53 174 54 801 56 336 53 224 55 696 57 268 58 823 53 224 55 696 57 268 58 823
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 13,6 10,4 5,5 16,1 15,3 15,0 14,2 19,1 8,5 10,3 12,0 13,7 7,2 8,5 10,1 11,1 7,1 8,3 9,6 10,8 1,7 3,0 4,8 6,8 1,7 3,0 4,8 6,8
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 6,4 8,4 2,4 9,6 11,7 13,2 11,1 15,0 14,2 15,1 13,1 14,3 14,5 14,7 14,5 15,1 15,1 14,9 14,6 15,3 13,3 15,1 19,1 18,3 13,3 15,1 19,1 18,3
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 8,5 15,5 -21,1 2,3 44,8 37,5 37,7 43,0 38,1 26,6 33,7 25,2 23,9 24,7 24,5 25,7 27,4 30,7 29,3 34,3 12,4 19,6 14,5 30,6 12,4 19,6 14,5 30,6

Kontakt