4394_1928
4394_1928
kostra
2019-06-16T17:28:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Torsken, faktaark Barnevern Torsken

KOSTRA nøkkeltall

Torsken - 1928 (Troms Romsa)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Torsken Kostragruppe 04 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 4 324 10 049 6 795 . 4 628 6 772 7 739 . 10 106 11 420 13 229 . 6 415 6 854 7 978 . 6 451 6 879 7 972 . 7 219 7 661 8 198 . 7 219 7 661 8 198 .
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,7 8,2 12,2 . 4,1 4,3 5,9 . 5,1 5,9 5,7 . 4,3 4,6 4,6 . 4,3 4,6 4,7 . 4,5 4,9 5,3 . 4,5 4,9 5,3 .
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,1 5,8 10,5 . 4,3 4,4 6,4 . 5,5 6,5 6,2 . 4,4 4,7 4,9 . 4,5 4,8 4,9 . 4,9 4,9 5,4 . 4,9 4,9 5,4 .
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,6 7,6 7,4 . 3,3 3,7 4,5 . 5,5 5,7 5,8 . 3,7 3,8 3,9 . 3,7 3,8 3,8 . 4,4 4,2 4,1 . 4,4 4,2 4,1 .
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 48 833 65 684 21 714 . 38 640 43 894 39 313 . 61 340 64 030 62 674 . 43 172 44 795 46 496 . 44 612 46 002 47 588 . 45 556 48 968 47 612 . 45 556 48 968 47 612 .
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 6 333 30 667 19 500 . 30 503 42 376 38 917 . 44 865 47 702 33 141 . 33 347 34 874 37 963 . 33 639 34 898 37 956 . 25 215 30 233 30 289 . 25 215 30 233 30 289 .
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 318 500 266 500 636 000 . 276 614 409 308 399 208 . 346 740 359 390 456 683 . 376 779 392 767 429 998 . 373 089 390 110 427 473 . 370 544 365 408 422 487 . 370 544 365 408 422 487 .
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 15,0 23,8 35,0 . 17,0 16,2 20,9 . 16,3 15,3 15,9 . 20,0 19,9 19,9 . 19,7 19,8 19,6 . 15,9 15,0 16,4 . 15,9 15,0 16,4 .
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 62 100 61 . 73 75 80 . 74 77 76 . 82 85 86 . 83 86 87 . 74 79 80 . 74 79 80 .

Kontakt