4471_0704
4471_0704
kostra
2019-07-18T05:21:00.000Z
no
tjenesteområde Regnskap Tønsberg, faktaark Regnskap Tønsberg

KOSTRA nøkkeltall

Tønsberg - 0704 (Vestfold)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tønsberg Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,1 3,3 4,5 0,8 2,9 4,3 4,0 1,9 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 3,2 4,3 3,1 1,3
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,6 2,2 2,6 1,1 1,5 2,2 1,9 1,0 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,4 2,2 2,0 0,8
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 9,5 4,9 12,7 15,5 18,8 20,9 21,9 21,1 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 26,6 27,0 28,0 27,6
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 11,5 25,2 27,5 34,9 37,8 39,5 39,9 43,1 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 14,5 21,7 25,2 31,2
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 82,5 77,1 83,5 92,2 106,0 105,5 105,3 109,3 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 84,5 84,9 87,9 91,4
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 46 994 49 316 50 719 52 206 47 667 50 180 51 683 53 187 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 47 460 49 801 51 399 52 773
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,3 0,7 2,6 4,5 8,3 9,4 11,2 12,0 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 7,5 8,1 9,1 10,4
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 13,5 14,3 14,1 13,0 14,6 14,6 14,6 16,0 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 14,2 15,3 13,9 11,2
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 17,1 68,4 -0,7 15,6 22,4 21,3 20,5 23,6 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 31,6 34,7 19,6 20,3

Kontakt