4400_0704
4400_0704
kostra
2019-07-17T23:11:00.000Z
no
tjenesteområde Grunnskole Tønsberg, faktaark Grunnskole Tønsberg

KOSTRA nøkkeltall

Tønsberg - 0704 (Vestfold)

Grunnskole

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tønsberg Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 41,7 30,8 34,6 24,1 30,0 30,6 31,4 32,6 35,1 37,5 38,2 37,3 31,7 33,3 33,7 32,5 32,4 32,1 36,1 38,8
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 130,8 125,8 126,4 134,1 127,7 128,5 131,7 135,1 131,0 132,8 135,4 137,6 129,6 130,6 133,6 136,1 123,8 125,7 126,9 136,5
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 2,8 3,5 4,1 4,2 6,1 6,3 6,2 5,9 5,3 5,6 5,5 5,2 7,0 7,2 7,1 6,7 4,5 5,0 4,4 4,3
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 7,6 8,6 8,6 9,1 7,4 7,4 7,5 7,5 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 8,3 8,6 8,8 8,2
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 73,9 75,0 76,1 83,2 70,5 73,4 73,9 74,6 69,4 72,0 72,8 73,5 70,2 72,7 73,4 74,2 69,3 72,8 71,4 74,2
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 71,8 70,8 69,7 75,3 71,0 71,4 70,1 70,5 69,9 69,4 69,2 69,6 70,5 70,3 70,1 70,3 67,1 68,5 65,7 67,6
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 18,7 18,7 17,7 18,8 18,0 18,0 17,9 17,5 16,6 16,6 16,5 16,2 17,0 17,0 16,8 16,5 17,1 17,3 17,5 17,5
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 40,8 41,3 40,8 42,6 40,9 41,4 41,6 41,9 40,7 41,1 41,4 41,7 40,8 41,2 41,4 41,8 40,5 41,1 41,2 41,7
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 22,2 22,2 22,2 22,0 24,1 23,7 23,1 23,0 24,1 23,7 23,2 23,1 23,3 23,0 22,5 22,5 23,8 23,5 22,5 22,8
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 90 844,4 95 381,4 98 177,4 101 655,9 93 953,7 96 169,1 98 767,9 103 718,8 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 561,8 102 409,7 104 956,1 108 033,8 113 008,5 94 587,6 97 710,3 100 392,9 105 172,0
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt