4394_0704
4394_0704
kostra
2019-04-24T20:31:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Tønsberg, faktaark Barnevern Tønsberg

KOSTRA nøkkeltall

Tønsberg - 0704 (Vestfold)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Tønsberg Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 265 7 838 7 211 6 708 5 892 6 353 7 565 7 887 6 415 6 854 7 978 8 326 6 451 6 879 7 972 8 392 6 448 6 570 7 779 7 671
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,1 7,1 6,3 6,3 4,3 4,5 4,6 4,5 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 5,3 5,7 5,1 5,2
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,8 7,3 6,5 6,1 4,3 4,5 4,7 4,7 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 5,7 5,7 5,3 5,3
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,9 4,4 4,8 4,8 3,4 3,5 3,6 3,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,0 4,1 4,1 3,9
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 36 390 35 870 38 552 40 171 41 392 43 177 44 682 48 627 43 172 44 795 46 496 49 940 44 612 46 002 47 588 51 186 36 014 37 325 40 113 42 551
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 37 151 25 838 25 254 26 870 32 236 35 010 39 698 40 714 33 347 34 874 37 963 39 560 33 639 34 898 37 956 39 596 28 645 29 705 28 500 25 857
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 397 857 489 248 455 032 439 735 392 769 409 933 447 266 462 527 376 779 392 767 429 998 442 356 373 089 390 110 427 473 439 854 434 626 459 857 479 192 490 080
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 24,1 24,4 22,6 22,7 20,2 20,0 19,8 19,0 20,0 19,9 19,9 19,1 19,7 19,8 19,6 18,9 23,1 22,9 20,4 20,0
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 95 100 100 99 85 87 87 88 82 85 86 87 83 86 87 88 95 96 96 97

Kontakt