4395_0226
4395_0226
kostra
2019-11-13T23:54:00.000Z
no
tjenesteområde Befolkningsprofil Sørum, faktaark Befolkningsprofil Sørum

KOSTRA nøkkeltall

Sørum - 0226 (Akershus)

Befolkningsprofil

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sørum Kostragruppe 07 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Innbyggere (antall) antall 17 443 17 665 17 980 18 263 391 602 397 024 390 275 397 411 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 594 533 604 368 614 026 624 055
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 12,3 12,1 10,3 11,8 10,8 10,7 10,3 10,0 10,8 10,6 10,2 9,9 11,3 11,2 10,7 10,3 10,7 10,5 10,1 10,1
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 5,7 5,7 4,6 7,4 7,2 7,2 7,0 7,1 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,7 6,5 6,4 6,5 6,5
Netto innflytting (antall)1 antall 238 109 213 202 3 328 4 063 4 031 2 779 24 875 23 675 20 232 15 891 29 802 26 076 21 293 18 081 7 116 7 390 7 468 7 781
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 11,1 11,1 11,3 11,1 11,5 11,1 11,5 11,3 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,6 10,5 11,4 11,3 11,2 11,1
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 59,0 60,6 59,3 58,7 62,3 59,8 61,3 59,8 63,9 63,4 62,7 62,0 64,4 63,9 63,2 62,5 60,9 60,3 59,9 59,4
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 1,7 1,7 1,4 1,6 1,8 1,7 1,4 1,3 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,6 1,7 1,6 1,4 1,3
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 17,3 18,2 19,5 20,6 13,4 13,7 .. .. 13,9 14,5 .. .. 16,3 16,8 .. .. 18,8 19,7 .. ..
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,80 1,76 1,68 1,67 1,80 1,72 1,65 1,61 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,76 1,68 1,67
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt