4395_1812
4395_1812
kostra
2019-09-17T17:32:00.000Z
no
tjenesteområde Befolkningsprofil Sømna, faktaark Befolkningsprofil Sømna

KOSTRA nøkkeltall

Sømna - 1812 (Nordland)

Befolkningsprofil

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sømna Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Innbyggere (antall) antall 2 031 2 047 2 020 2 014 196 821 197 458 196 642 192 553 120 225 120 871 120 418 120 320 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 241 906 242 866 243 335 243 385
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 4,9 8,8 5,4 7,9 9,4 9,3 9,1 8,8 9,8 10,0 9,0 8,5 10,8 10,6 10,2 9,9 11,3 11,2 10,7 10,3 10,1 9,6 9,4 9,0
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 17,7 7,3 11,4 12,4 10,9 10,3 10,2 10,5 10,3 9,7 10,4 10,0 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,7 9,5 9,2 9,4 9,2
Netto innflytting (antall)1 antall -6 13 -16 1 709 819 -597 -586 463 621 -294 78 24 875 23 675 20 232 15 891 29 802 26 076 21 293 18 081 92 862 433 89
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 9,0 9,4 10,0 11,1 9,9 9,8 9,6 9,7 9,8 9,7 9,6 9,7 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 10,1 10,0 9,9
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 71,6 66,7 68,0 67,5 65,9 65,6 66,1 62,8 66,2 65,7 64,9 64,6 63,9 63,4 62,7 62,0 64,4 63,9 63,2 62,5 66,8 66,3 65,4 64,6
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 0,9 1,1 0,7 0,9 1,5 1,6 1,2 1,1 1,6 1,6 1,4 1,4 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,6 1,8 1,6 1,2 1,3
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 6,9 7,1 8,2 8,5 9,6 10,2 .. .. 10,7 11,5 .. .. 13,9 14,5 .. .. 16,3 16,8 .. .. 9,1 9,7 .. ..
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,80 1,69 1,63 1,54 1,70 1,72 1,65 1,59 1,80 1,73 1,64 1,57 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,69 1,63 1,54
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt