4405_0213
4405_0213
kostra
2019-10-17T00:51:00.000Z
no
tjenesteområde Kultur / Barne- og ungdomstiltak Ski, faktaark Kultur / Barne- og ungdomstiltak Ski

KOSTRA nøkkeltall

Ski - 0213 (Akershus)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ski Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,5 4,3 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8 4,0
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,6 2,3 1,9 1,7 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 16 449 18 630 21 652 24 492 1 704 265 1 799 721 1 956 843 2 102 911 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 430 889 447 493 482 542 538 365
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 742 2 189 2 091 2 188 1 887 2 027 2 122 2 260 1 998 2 097 2 224 2 354 2 036 2 148 2 297 2 428 1 848 1 967 2 017 2 235
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 142 2 360 2 336 639 871 833 836 925 865 954 934 1 053 918 1 046 1 166 1 239 740 1 217 1 238 872
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 5,5 5,5 5,6 4,8 4,5 4,9 4,6 4,6 4,5 4,7 4,7 4,8 4,3 4,6 4,6 4,7 4,1 4,0 4,1 3,8
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 26,3 27,1 22,3 22,8 29,6 31,7 26,7 27,9 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 29,2 30,4 25,2 25,0
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 8,4 8,0 8,0 7,8 11,0 10,8 10,4 10,5 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 1,7 1,2 1,3 1,4 1,4 1,0 1,1 1,1 1,0 0,7 0,7 0,7 1,0 0,7 0,8 0,8 1,7 1,2 1,3 1,3
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 10 212 10 815 11 193 12 233 536 867 553 078 567 425 603 465 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 161 590 169 911 174 820 188 293
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt