4396_1546
4396_1546
kostra
2019-06-16T17:17:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Sandøy, faktaark Bolig Sandøy

KOSTRA nøkkeltall

Sandøy - 1546 (Møre og Romsdal)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sandøy Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 27 42 54 75 1 660 1 744 1 847 1 742 2 707 2 900 2 922 2 572 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 5 791 5 895 6 130 6 114
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 21 34 43 61 31 33 35 33 36 39 39 35 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 23 23
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 52 40 43 52 57 58 56 59 43 44 48 46 52 52 52 53 48 48 48 48 55 53 54 59
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 87 14 185 20 070 12 551 2 019 3 109 3 584 3 362 1 712 1 836 2 411 2 147 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 1 366 1 754 1 525 1 999
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 48 333 132 -54 11 686 12 483 13 028 12 634 9 165 9 225 8 273 10 296 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 8 621 9 319 11 400 10 612
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 29 89 50 0 22 24 23 19 32 28 34 31 30 30 29 30 33 34 33 33 31 34 28 29
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 1 0 0 0 11 12 7 9 3 6 11 13 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 55 59 42 54
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : 2,1 1,4 1,9 1,7 2,8 2,0 2,6 2,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,6 1,1 1,1 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 6,3 5,6 : 7,3 13,7 14,1 10,2 8,7 12,7 13,1 9,8 8,5 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 15,1 15,2 12,8 11,4

Kontakt