4471_0713
4471_0713
kostra
2019-05-26T23:57:00.000Z
no
tjenesteområde Regnskap Sande, faktaark Regnskap Sande

KOSTRA nøkkeltall

Sande - 0713 (Vestfold)

Regnskap

Publisert 15.03.2019.

Det er gjort enkelte rettinger siden publisering. Se rettelogg for Kommuneregnskap her.
Se rettelogg for fylkeskommuneregnskap her

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sande Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,3 4,0 1,7 1,9 2,9 3,3 2,7 0,8 2,9 4,1 3,7 2,1 3,0 4,0 3,8 2,5 3,2 4,3 3,1 1,3
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 1,8 3,0 1,8 0,9 1,6 2,1 1,7 1,1 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,4 2,2 2,0 0,9
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 17,1 18,0 19,6 21,9 21,4 24,3 25,9 26,0 19,0 20,9 21,7 21,5 16,0 17,8 18,2 17,6 26,6 27,0 28,0 27,5
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 21,7 24,8 25,9 33,0 21,4 26,4 29,1 32,7 36,6 39,6 39,5 43,5 34,2 37,2 35,9 40,2 14,5 21,7 25,2 31,1
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 89,9 93,4 98,8 101,8 84,3 87,8 93,1 97,5 101,1 101,3 101,9 105,5 98,9 98,9 98,6 101,7 84,5 84,9 87,9 91,2
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 47 695 49 957 51 127 52 711 49 448 51 953 53 530 55 016 49 775 52 158 53 619 55 132 50 630 53 174 54 801 56 336 47 460 49 801 51 399 52 773
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,9 4,3 7,7 12,5 6,0 7,3 8,7 9,5 7,2 8,5 10,1 11,1 7,1 8,3 9,6 10,8 7,5 8,1 9,1 10,3
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 26,4 14,5 15,4 19,7 12,6 13,3 13,7 15,9 14,5 14,7 14,5 15,1 15,1 14,9 14,6 15,3 14,2 15,3 13,9 11,2
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 28,6 10,8 6,5 54,5 24,3 18,9 13,5 21,0 23,9 24,7 24,5 25,7 27,4 30,7 29,3 34,3 31,6 34,7 19,6 19,6

Kontakt