4405_0713
4405_0713
kostra
2019-05-24T15:33:00.000Z
no
tjenesteområde Kultur / Barne- og ungdomstiltak Sande, faktaark Kultur / Barne- og ungdomstiltak Sande

KOSTRA nøkkeltall

Sande - 0713 (Vestfold)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sande Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,3 3,1 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 3,1 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 3,2 3,3 3,2 3,4
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,0 1,1 1,0 1,0
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,6 0,5 0,5 0,6
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 7 892 7 722 7 654 7 913 143 028 151 067 160 907 173 061 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 015 479 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 914 335 195 115 204 858 228 498 243 790
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 633 1 627 1 580 1 625 1 520 1 593 1 756 1 903 1 998 2 097 2 224 2 343 2 036 2 148 2 297 2 419 1 518 1 667 1 709 1 852
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 293 223 827 403 637 377 443 1 559 865 954 934 1 050 918 1 046 1 166 1 237 568 511 924 745
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 4,5 4,5 4,2 .. 4,0 3,9 4,0 0,0 4,5 4,7 4,7 0,0 4,3 4,6 4,6 0,0 4,5 4,7 4,8 0,0
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall .. .. .. .. 30,2 30,3 26,5 27,1 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 17,8 19,9 17,8 19,1
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 10,2 9,4 8,7 5,4 15,6 15,5 15,4 15,3 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 8,8 8,8 7,4 8,0
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 1,5 1,2 1,2 .. 0,8 0,6 0,6 .. 1,0 0,7 0,7 .. 1,0 0,7 0,8 .. 1,6 1,2 1,2 ..
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 3 111 3 263 3 314 3 349 57 310 60 593 59 560 62 945 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 508 191 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 733 223 80 361 85 297 87 868 89 707
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt