4397_0713
4397_0713
kostra
2019-05-21T21:30:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Sande, faktaark Brann og ulykkesvern Sande

KOSTRA nøkkeltall

Sande - 0713 (Vestfold)

Brann og ulykkesvern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sande Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 881 884 882 940 938 1 026 1 096 1 183 1 042 1 119 1 153 1 227 1 002 1 069 1 106 1 167 819 847 834 923
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 698 681 687 758 751 856 920 951 831 897 929 978 804 861 897 937 646 659 664 744
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 184 203 195 182 186 171 176 232 211 222 224 249 198 207 209 231 173 188 171 179
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 681 665 668 724 676 718 775 823 762 807 822 887 740 778 794 847 621 642 642 715
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 50 59 60 55 28 -13 -9 31 60 60 57 74 60 59 56 72 66 71 50 67
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 631 607 608 669 648 731 784 792 702 747 765 814 680 718 738 776 554 571 591 648
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,75 0,70 0,71 0,70 .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,70 1,09 1,16 1,15
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,28 0,25 0,26 0,25 .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,18 0,20 0,36 0,36
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,47 0,45 0,45 0,45 .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,52 0,89 0,80 0,79
Antall bygningsbranner (antall) antall 7 5 0 1 122 113 112 104 2 382 2 567 2 711 2 924 2 656 3 009 3 079 3 303 110 173 149 138
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 30 25 9 12 573 430 360 306 15 160 11 091 9 745 7 430 15 710 11 641 11 145 7 701 531 389 316 159

Kontakt