4394_0713
4394_0713
kostra
2019-05-26T23:51:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Sande, faktaark Barnevern Sande

KOSTRA nøkkeltall

Sande - 0713 (Vestfold)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sande Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 6 476 7 100 8 325 6 684 7 109 7 756 8 104 8 385 6 415 6 854 7 978 8 326 6 451 6 879 7 972 8 392 6 448 6 570 7 779 7 671
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,6 4,5 4,5 2,7 4,7 5,2 5,0 4,6 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 5,3 5,7 5,1 5,2
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,2 4,7 5,3 3,5 4,9 5,4 5,4 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 5,7 5,7 5,3 5,3
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,8 3,9 4,5 3,7 4,3 4,5 4,7 4,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,0 4,1 4,1 3,9
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 32 649 37 305 35 138 38 513 37 435 37 843 42 960 43 644 43 172 44 795 46 496 49 940 44 612 46 002 47 588 51 186 36 014 37 325 40 113 42 551
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 53 442 39 756 58 333 25 236 31 650 31 730 33 750 32 703 33 347 34 874 37 963 39 560 33 639 34 898 37 956 39 596 28 645 29 705 28 500 25 857
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 409 920 434 500 333 591 424 700 381 307 390 457 385 435 407 259 376 779 392 767 429 998 442 356 373 089 390 110 427 473 439 854 434 626 459 857 479 192 490 080
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 22,8 21,9 23,5 19,2 21,5 22,0 21,5 19,5 20,0 19,9 19,9 19,1 19,7 19,8 19,6 18,9 23,1 22,9 20,4 20,0
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 84 82 88 93 76 78 81 84 82 85 86 87 83 86 87 88 95 96 96 97

Kontakt