4393_0713
4393_0713
kostra
2019-05-21T21:27:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Sande, faktaark Barnehager Sande

KOSTRA nøkkeltall

Sande - 0713 (Vestfold)

Barnehager

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sande Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Vestfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 82,7 79,1 80,9 83,7 77,8 79,6 79,9 81,0 81,4 82,6 83,0 84,0 80,6 82,0 82,5 83,5 79,4 81,5 82,4 83,2
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 90,9 88,1 87,9 89,4 88,7 89,4 89,6 90,2 91,0 91,5 91,8 92,2 90,4 91,0 91,3 91,8 89,8 90,3 90,9 91,4
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 96,6 94,2 92,7 93,4 95,7 95,6 95,9 96,0 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 96,0 95,8 96,3 96,5
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (antall) antall 46,5 44,1 40,7 37,8 56,4 56,2 55,4 55,7 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 50,0 51,2 50,8 50,4 49,8
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall 6,2 6,7 6,7 6,0 6,2 6,2 6,1 5,8 6,1 6,0 6,0 5,8 6,1 6,0 6,0 5,8 6,1 6,1 6,1 5,9
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent) prosent .. 40,8 40,1 45,2 .. 38,7 38,5 41,6 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 41,1 41,8 45,4
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 3,0 2,3 2,8 0,0 4,0 4,5 2,7 0,0 4,5 4,5 3,6 0,0 4,4 4,6 3,6 0,0 5,1 5,5 3,7 0,0
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 53 56 57 65 58 61 64 67 59 62 64 69 60 63 65 70 57 59 60 65
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 75,7 82,1 78,5 83,9 73,4 75,8 76,2 80,4 77,3 78,7 80,0 84,6 77,6 79,4 80,3 85,3 70,3 71,9 75,4 79,9
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 15,1 14,3 13,7 15,1 13,7 13,8 13,6 13,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,6 14,4 13,9 14,2
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 127 213 127 078 121 636 137 878 126 397 132 514 139 810 151 425 130 611 137 613 143 919 153 249 131 862 138 807 145 125 154 068 127 208 133 657 140 073 150 137
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 42 46 45 51 47 50 52 55 48 50 51 55 48 50 52 55 47 48 49 53