På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt fra kl. 17.00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

4474_1514
4474_1514
kostra
2019-09-20T06:29:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Sande, faktaark Husholdningsavfall Sande

KOSTRA nøkkeltall

Sande - 1514 (Møre og Romsdal)

Husholdningsavfall

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sande Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 3 146 3 142 3 142 3 269 2 584 2 595 2 678 2 900 2 467 2 514 2 580 2 690 3 050 3 065 3 121 3 267 2 666 2 702 2 759 2 854 2 668 2 705 2 762 2 858 2 763 2 729 2 652 2 814
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 50,4 48,5 42,2 49,7 37,8 38,9 40,2 39,7 33,9 34,5 34,4 35,5 34,5 34,5 36,2 38,7 37,8 38,0 39,0 41,0 37,9 38,1 39,0 40,8 33,0 32,3 33,0 37,6
Selvkostgrad (prosent) prosent .. .. .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 100 99 99 98 100 99 99 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 480,0 485,7 479,6 450,1 495,1 502,8 504,4 486,4 476,2 479,0 470,2 481,1 453,8 448,5 440,9 425,5 438,8 433,0 426,0 410,9 379,4 402,7 387,9 378,6

Kontakt