4395_1514
4395_1514
kostra
2019-09-19T11:26:00.000Z
no
tjenesteområde Befolkningsprofil Sande, faktaark Befolkningsprofil Sande

KOSTRA nøkkeltall

Sande - 1514 (Møre og Romsdal)

Befolkningsprofil

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sande Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Innbyggere (antall) antall 2 559 2 540 2 522 2 493 71 823 72 215 72 325 64 940 196 821 197 458 196 642 192 553 52 943 52 969 52 610 52 192 4 555 595 4 591 560 4 622 151 4 647 141 5 213 985 5 258 317 5 295 619 5 328 212 265 290 266 274 266 858 267 420
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 5,1 7,1 8,7 6,0 10,1 10,2 9,6 9,8 9,4 9,3 9,1 8,8 8,1 8,2 8,1 8,3 10,8 10,6 10,2 9,9 11,3 11,2 10,7 10,3 10,5 10,3 10,1 9,9
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) per 1000 9,0 10,6 9,5 12,0 9,2 9,4 9,4 8,7 10,9 10,3 10,2 10,5 11,5 11,7 11,8 12,0 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,7 7,7 7,7 8,4 8,5 8,4 8,4
Netto innflytting (antall)1 antall -66 -10 -16 -14 314 332 81 -52 709 819 -597 -586 -28 203 -163 -230 24 875 23 675 20 232 15 891 29 802 26 076 21 293 18 081 997 513 106 143
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) prosent 7,7 7,6 8,2 8,3 10,4 10,3 8,8 9,9 9,9 9,8 9,6 9,7 9,7 9,7 9,7 9,6 10,9 10,8 10,7 10,7 10,8 10,7 10,6 10,5 9,2 9,2 9,2 9,2
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) prosent 63,0 62,9 65,4 65,0 63,2 63,3 56,3 61,6 65,9 65,6 66,1 62,8 67,2 66,4 65,3 65,1 63,9 63,4 62,7 62,0 64,4 63,9 63,2 62,5 62,6 62,8 62,0 60,9
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) prosent 2,3 2,4 1,9 2,3 1,6 1,6 1,3 1,3 1,5 1,6 1,2 1,1 1,5 1,5 1,1 0,9 2,0 2,0 1,6 1,5 2,0 2,0 1,6 1,6 2,0 2,2 1,7 1,5
Andel innvandrerbefolkning (prosent) prosent 17,3 18,5 18,8 19,1 10,6 11,2 .. .. 9,6 10,2 .. .. 9,3 10,3 .. .. 13,9 14,5 .. .. 16,3 16,8 .. .. 11,9 12,3 .. ..
Samlet fruktbarhetstall (antall) antall 1,80 1,77 1,74 1,70 1,70 1,73 1,66 1,61 1,70 1,72 1,65 1,59 1,80 1,72 1,65 1,57 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,73 1,65 1,59 1,80 1,77 1,74 1,70
1Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket.

Kontakt