På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt fra kl. 17.00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

4394_1514
4394_1514
kostra
2019-09-19T17:47:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Sande, faktaark Barnevern Sande

KOSTRA nøkkeltall

Sande - 1514 (Møre og Romsdal)

Barnevern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Sande Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 3 280 3 418 3 481 4 642 6 754 7 068 7 180 7 567 7 292 7 748 8 693 8 918 6 395 6 725 6 621 6 926 6 415 6 854 7 978 8 319 6 451 6 879 7 972 8 385 5 891 6 010 7 086 6 833
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,9 3,8 5,1 4,6 4,2 4,9 4,8 4,4 4,4 4,8 5,0 4,4 4,3 4,7 4,6 4,5 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 3,7 3,9 4,0 3,8
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 2,9 4,7 5,9 6,5 4,4 5,3 5,2 5,1 4,8 5,0 5,2 4,7 4,8 4,7 4,7 4,9 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 3,9 4,2 4,4 4,1
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,0 5,3 5,9 5,5 4,1 4,3 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 4,5 4,6 4,4 4,5 4,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,0 4,1 4,2 4,1
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 45 576 34 422 28 827 40 244 51 229 51 865 54 010 58 396 49 483 53 271 53 649 58 511 44 413 49 193 48 096 56 078 43 172 44 795 46 496 49 929 44 612 46 002 47 588 51 177 41 131 41 722 44 005 50 549
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 22 682 18 290 19 485 12 933 25 400 24 690 27 441 35 346 31 842 33 890 38 027 33 018 26 214 27 147 33 679 21 081 33 347 34 874 37 963 39 268 33 639 34 898 37 956 39 334 28 234 27 984 32 641 32 055
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 132 333 147 333 114 250 265 000 360 589 349 630 325 817 359 051 350 736 367 208 417 632 430 280 279 518 329 736 349 162 421 449 376 779 392 767 429 998 443 947 373 089 390 110 427 473 441 690 384 566 377 515 414 928 389 067
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 16,5 22,5 26,0 19,6 22,8 22,8 23,2 21,4 19,5 19,2 19,2 17,6 16,3 14,9 15,8 16,6 20,0 19,9 19,9 18,9 19,7 19,8 19,6 18,7 21,0 20,6 20,8 19,1
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent : 88 89 73 83 78 79 81 76 83 85 87 73 85 86 85 82 85 86 87 83 86 87 88 70 74 77 80

Kontakt