4405_0632
4405_0632
kostra
2019-04-21T11:00:00.000Z
no
tjenesteområde Kultur / Barne- og ungdomstiltak Rollag, faktaark Kultur / Barne- og ungdomstiltak Rollag

KOSTRA nøkkeltall

Rollag - 0632 (Buskerud)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rollag Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,7 2,3 3,3 3,0 3,8 3,7 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 3,6 3,7 3,8 3,7
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,4 0,7 1,6 0,7 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,0 1,3 1,3 1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,8 0,4 0,4 0,4 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 1 675 1 451 1 488 2 336 116 555 116 543 117 999 119 050 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 015 479 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 914 335 246 936 252 407 278 343 289 222
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 158 1 956 2 584 2 501 3 092 3 110 3 271 3 402 1 998 2 097 2 224 2 343 2 036 2 148 2 297 2 419 1 769 1 934 2 088 2 140
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 431 47 24 268 1 910 2 154 2 457 2 043 865 954 934 1 050 918 1 046 1 166 1 237 523 409 663 641
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 1,7 1,4 1,4 .. 3,0 3,3 2,8 0,0 4,5 4,7 4,7 0,0 4,3 4,6 4,6 0,0 3,9 5,3 4,3 0,0
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall .. .. .. .. 28,8 30,6 26,2 25,7 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 35,1 37,4 32,7 34,0
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 29,9 29,2 28,6 29,6 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 10,9 10,9 11,1 11,0
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,2 0,2 0,2 .. 0,3 0,3 0,3 .. 1,0 0,7 0,7 .. 1,0 0,7 0,8 .. 1,1 0,9 0,9 ..
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 511 501 527 555 44 647 44 633 44 463 45 835 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 508 191 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 733 223 86 594 90 639 89 732 91 971
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt