4397_0632
4397_0632
kostra
2019-04-23T18:22:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Rollag, faktaark Brann og ulykkesvern Rollag

KOSTRA nøkkeltall

Rollag - 0632 (Buskerud)

Brann og ulykkesvern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rollag Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 2 312 2 032 2 379 3 390 1 769 2 002 2 061 2 255 1 042 1 119 1 153 1 227 1 002 1 069 1 106 1 167 1 073 1 109 1 152 1 225
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 944 1 613 1 653 2 398 1 478 1 696 1 690 1 815 831 897 929 978 804 861 897 937 844 862 894 957
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 368 420 726 992 291 305 372 440 211 222 224 249 198 207 209 231 228 247 258 269
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 865 1 630 1 808 2 572 1 349 1 515 1 545 1 725 762 807 822 887 740 778 794 847 774 780 818 877
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 48 76 196 276 35 21 62 92 60 60 57 74 60 59 56 72 43 47 59 58
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 817 1 553 1 612 2 295 1 314 1 494 1 483 1 634 702 747 765 814 680 718 738 776 731 734 760 819
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 1,99 2,00 3,52 1,41 .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,91 0,51 0,45 0,50
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,57 0,57 2,89 0,92 .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,32 0,30 0,18 0,18
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 1,42 1,43 0,63 0,49 .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,59 0,21 0,27 0,32
Antall bygningsbranner (antall) antall 4 2 1 1 60 85 79 70 2 382 2 567 2 711 2 924 2 656 3 009 3 079 3 303 173 200 212 207
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 7 3 5 5 486 441 428 271 15 160 11 091 9 745 7 430 15 710 11 641 11 145 7 701 1 046 858 673 598

Kontakt