4404_0605
4404_0605
kostra
2019-04-23T06:38:00.000Z
no
tjenesteområde Klima og energi Ringerike, faktaark Klima og energi Ringerike

KOSTRA nøkkeltall

Ringerike - 0605 (Buskerud)

Klima og energi

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ringerike Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 145 151 144 . 96 99 103 117 102 109 111 126 101 109 113 127 79 378 73 84
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,74 0,76 0,72 . 0,62 0,63 0,62 0,68 0,67 0,68 0,67 0,73 0,63 0,65 0,65 0,70 0,55 0,56 0,52 0,54
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 98,9 80,4 79,8 . 93,9 94,6 94,4 94,0 95,8 95,9 95,6 95,5 95,5 95,4 95,2 95,1 96,3 95,6 94,7 93,8
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 199 217 192 . 138 148 143 140 147 166 155 153 154 168 158 154 124 623 146 156
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 67 66 61 . 81 81 81 81 84 85 84 83 82 84 83 82 76 81 85 86
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 26 21 24 . 15 15 14 14 11 11 12 12 12 12 13 13 11 12 9 8
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 1 . 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 10 1 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 . 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 6 13 14 . 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 6 5 6
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 99 84 79 . 93 94 94 94 94 95 95 95 94 95 95 95 88 96 96 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 1 1 2 . 6 7 6 5 7 6 5 5 6 5 4 4 27 3 3 1

Kontakt