4474_1142
4474_1142
kostra
2019-06-17T03:39:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Rennesøy, faktaark Husholdningsavfall Rennesøy

KOSTRA nøkkeltall

Rennesøy - 1142 (Rogaland)

Husholdningsavfall

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rennesøy Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 164 2 420 2 590 2 590 2 584 2 595 2 678 2 718 2 467 2 514 2 580 2 956 2 666 2 702 2 759 2 682 2 668 2 705 2 762 2 686 2 505 2 525 2 583 2 540
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 48,1 48,6 49,5 50,4 37,8 38,9 40,2 41,6 33,9 34,5 34,4 37,1 37,8 38,0 39,0 41,9 37,9 38,1 39,0 41,5 41,9 41,7 42,8 46,4
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 98 100 99 74 98 100 99 74 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. .. 480,0 485,7 479,6 .. 495,1 502,8 504,4 .. 453,8 448,5 440,9 .. 438,8 433,0 426,0 .. 428,4 418,6 412,5 ..

Kontakt