4407_0128
4407_0128
kostra
2019-04-21T11:08:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Rakkestad, faktaark Plan, byggesak og miljø Rakkestad

KOSTRA nøkkeltall

Rakkestad - 0128 (Østfold)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rakkestad Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 1 1 2 3 192 170 178 164 446 476 394 424 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 138 148 124 118
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 50 .. .. 60 39 42 50 45 39 51 46 45 48 43 46 45 48 43 46 60 36 42 61
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 163 111 96 156 9 980 8 506 9 080 7 634 25 174 22 058 21 228 19 344 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 8 424 8 670 8 952 9 314
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 90 .. 32 0 5 088 0 3 168 0 11 266 0 8 376 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 5 448 0 3 162
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 4 7 7 .. 15 14 38 .. 14 15 17 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 14 16 15
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 36 16 33 .. 36 34 45 .. 35 29 34 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 43 35 36
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 13 9 13 12 19 31 21 23 19 22 20 22 19 22 18 20 19 22 18 20 16 18 18 16
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall .. 1 .. .. 0 14 124 82 0 160 160 176 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 14 30 312
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 12 27 20 3 532 271 572 446 938 906 1 300 1 090 6 370 6 306 7 229 6 148 6 382 6 312 7 235 6 148 266 152 208 196
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 96 100 100 .. 95 97 97 .. 97 98 98 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 97 100 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. .. .. 49 50 49 .. 50 50 49 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 48 48 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 66 .. .. .. 83 93 73 74 85 86 95 85 84 86 86 81 84 86 86 81 83 76 81 81
Netto endring i antall boliger (antall) antall 46 33 .. .. 2 410 2 068 0 0 4 132 4 420 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 2 592 3 284 0 0

Kontakt