4474_0128
4474_0128
kostra
2019-06-25T04:32:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Rakkestad, faktaark Husholdningsavfall Rakkestad

KOSTRA nøkkeltall

Rakkestad - 0128 (Østfold)

Husholdningsavfall

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rakkestad Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 296 2 491 2 491 2 691 2 404 2 390 2 607 2 653 2 633 2 684 2 698 2 823 2 666 2 702 2 759 2 854 2 668 2 705 2 762 2 858 2 070 2 173 2 276 2 409
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 25,0 25,9 22,8 27,2 42,4 42,8 41,4 44,6 37,5 37,9 38,6 40,4 37,8 38,0 39,0 41,0 37,9 38,1 39,0 40,8 29,5 27,5 28,1 31,6
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 98 100 99 99 98 100 99 99 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 458,1 460,0 459,7 445,2 439,9 432,8 433,6 426,9 453,8 448,5 440,9 425,5 438,8 433,0 426,0 410,9 474,9 463,8 408,9 421,2

Kontakt