4398_0128
4398_0128
kostra
2019-04-21T10:49:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Rakkestad, faktaark Eiendomsforvaltning Rakkestad

KOSTRA nøkkeltall

Rakkestad - 0128 (Østfold)

Eiendomsforvaltning

Publisert 15.03.2019.

En tabell med tall  for fylkeskommunal eiendomsforvaltning har blitt oppdatert etter publisering. Se rettelogg her. 

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rakkestad Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,9 7,8 8,0 8,3 7,4 7,6 7,5 7,8 7,8 7,9 7,9 8,3 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,0 8,0 8,3 8,0
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 144 130 83 145 226 247 255 301 229 207 285 285 242 258 271 295 246 259 279 303 212 204 275 289
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,10 4,06 4,05 3,83 4,72 4,81 4,80 4,84 5,77 5,74 5,84 5,70 5,08 5,12 5,17 5,13 4,89 4,94 4,95 4,95 4,25 4,88 4,97 5,31
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 27 27 28 35 94 96 103 103 60 71 77 80 86 94 100 100 93 101 109 110 72 68 75 79
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 640 629 705 752 483 502 522 542 470 478 482 532 482 515 517 562 481 525 540 580 525 475 487 463
Herav utgifter til renhold (kr) kr 203 216 223 222 162 163 165 176 138 146 149 158 144 152 157 161 143 150 156 159 176 159 162 152
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 113 113 152 150 105 108 114 122 105 111 114 131 102 109 111 126 101 109 113 127 109 99 103 107
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt