4397_0128
4397_0128
kostra
2019-04-23T06:49:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Rakkestad, faktaark Brann og ulykkesvern Rakkestad

KOSTRA nøkkeltall

Rakkestad - 0128 (Østfold)

Brann og ulykkesvern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rakkestad Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 813 881 1 003 1 158 938 1 026 1 096 1 183 1 156 1 244 1 280 1 400 1 042 1 119 1 153 1 227 1 002 1 069 1 106 1 167 876 919 946 1 102
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 621 632 682 792 751 856 920 951 910 952 968 1 078 831 897 929 978 804 861 897 937 679 777 838 795
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 191 250 321 366 186 171 176 232 246 292 311 322 211 222 224 249 198 207 209 231 197 141 108 306
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 628 704 797 880 676 718 775 823 852 919 934 1 017 762 807 822 887 740 778 794 847 660 689 706 784
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 48 107 146 197 28 -13 -9 31 59 80 90 81 60 60 57 74 60 59 56 72 72 -15 -41 127
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 580 598 652 683 648 731 784 792 794 838 844 936 702 747 765 814 680 718 738 776 588 704 747 656
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,17 0,27 0,27 0,27 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,78 0,67 0,62 0,64
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,15 0,22 0,22 0,22 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,25 0,24 0,20 0,20
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,02 0,05 0,05 0,05 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,53 0,43 0,42 0,44
Antall bygningsbranner (antall) antall 9 10 6 12 122 113 112 104 231 273 291 318 2 382 2 567 2 711 2 924 2 656 3 009 3 079 3 303 187 166 172 199
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 2 6 15 7 573 430 360 306 1 762 1 292 1 167 672 15 160 11 091 9 745 7 430 15 710 11 641 11 145 7 701 788 694 705 691

Kontakt