4396_0128
4396_0128
kostra
2019-04-24T08:36:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Rakkestad, faktaark Bolig Rakkestad

KOSTRA nøkkeltall

Rakkestad - 0128 (Østfold)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Rakkestad Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Østfold
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 219 210 209 217 4 157 4 220 4 190 4 184 9 864 10 032 10 449 10 473 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 5 859 6 236 6 124 5 768
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 27 26 25 26 21 22 22 22 23 23 24 24 21 21 21 21 21 21 21 21 20 21 21 19
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 74 74 75 77 62 64 66 68 60 61 60 63 52 52 52 53 48 48 48 48 71 69 66 63
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 816 776 554 3 249 1 627 1 625 1 816 1 969 1 353 1 605 1 197 1 659 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 1 030 840 985 834
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 7 713 6 889 8 518 7 543 9 197 10 447 10 013 10 553 8 483 13 027 13 467 13 729 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 9 347 11 742 10 643 12 392
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 48 41 45 41 21 17 16 21 28 21 19 17 30 30 29 30 33 34 33 33 33 32 41 39
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 7 6 -1 4 53 39 37 25 119 134 157 139 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 189 219 238 251
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,2 0,9 1,2 1,2 1,4 1,2 1,4 1,4 1,8 1,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,7 1,8 1,7 1,7
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 21,8 20,1 17,3 14,5 18,4 17,6 14,5 12,9 18,9 18,2 15,1 13,2 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 26,7 25,4 21,5 19,6

Kontakt