4401_0805
4401_0805
kostra
2019-06-17T03:40:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Porsgrunn, faktaark Helse- og omsorgstjenester Porsgrunn

KOSTRA nøkkeltall

Porsgrunn - 0805 (Telemark)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 15.03.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Porsgrunn Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 24 736 25 711 26 323 28 589 20 963 22 112 23 178 24 896 23 072 24 341 25 456 27 206 22 599 23 751 24 800 26 506 25 690 26 896 28 102 30 122
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 322,0 339,5 346,8 344,0 274,9 279,7 290,7 289,8 299,3 302,9 312,3 311,5 287,0 290,6 299,3 298,1 332,9 341,3 350,7 349,4
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 34,7 36,4 35,3 37,7 30,5 31,1 30,8 31,6 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 33,6 34,6 34,2 35,0
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 80,0 80,3 79,0 79,3 73,1 74,3 74,4 74,6 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 76,4 76,9 77,6 77,8
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,57 0,63 0,63 .. 0,56 0,56 0,60 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,55 0,57 0,58 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 30,3 28,4 28,6 .. 31,9 31,2 29,2 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 34,2 33,8 33,0 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 48,2 47,5 47,2 .. 47,5 48,1 48,7 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 44,6 44,9 45,1 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 13,2 13,2 13,2 .. 12,3 11,6 11,7 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 11,4 11,5 11,1 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 79,9 79,1 84,7 83,8 86,6 87,7 89,4 89,3 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 83,0 83,1 84,6 85,0
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 067 3 173 3 432 : 3 186 3 328 3 483 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 3 237 3 372 3 547 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 4,6 4,5 3,6 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,61 0,71 0,43 .. 0,63 0,68 0,59 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,66 0,70 0,52 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 0,58 0,60 0,58 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,8 3,9 3,7 3,9 4,3 4,3 4,3 4,5 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,5 4,7 4,6 4,9
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 11,7 11,9 11,9 12,9 10,0 10,3 10,5 10,7 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,1 11,5 11,5 11,7 12,0
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,0 7,1 7,9 7,9 8,7 9,0 9,2 9,2 9,1 9,2 9,5 9,5 9,0 9,1 9,4 9,4 9,4 9,2 9,6 9,5
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 37,9 40,7 44,7 44,4 31,3 33,7 36,1 37,9 34,0 37,0 39,4 42,1 33,9 36,9 39,5 42,4 39,4 38,7 47,6 46,6
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 108,8 96,9 101,3 98,1 86,4 90,9 89,5 90,6 88,6 91,8 90,6 90,1 83,3 87,7 88,6 88,1 101,8 96,4 91,7 97,8
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt