4393_0805
4393_0805
kostra
2019-09-20T10:30:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Porsgrunn, faktaark Barnehager Porsgrunn

KOSTRA nøkkeltall

Porsgrunn - 0805 (Telemark)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Porsgrunn Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Telemark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 86,8 88,7 87,6 93,0 82,3 83,3 83,6 84,1 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 80,4 81,9 81,7 84,1
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 95,4 97,4 97,1 98,4 91,5 92,0 92,1 92,2 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 90,4 91,7 91,5 92,4
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 100,6 103,1 103,3 101,7 97,2 97,4 97,4 97,3 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 96,4 97,5 97,7 97,7
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 35,0 34,6 33,4 33,4 40,6 40,2 40,2 40,1 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 53,5 53,1 52,5 52,4
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall 6,5 6,5 6,4 6,1 6,2 6,2 6,2 6,0 6,1 6,1 6,1 5,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,2 6,2 6,2 5,9
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent .. 43,3 43,9 47,9 .. 38,0 38,8 40,4 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 43,1 43,9 46,6
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 10,3 8,1 3,3 3,9 4,9 5,0 3,7 3,8 4,5 4,5 3,6 3,7 4,4 4,6 3,6 3,7 6,2 6,1 3,6 3,8
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 61 66 64 68 59 62 64 68 59 62 64 69 60 63 65 70 62 65 67 72
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 74,3 77,7 77,9 84,9 78,1 79,3 80,7 81,9 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 76,4 81,9 82,2 82,7
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 13,0 13,3 12,8 12,9 16,0 15,7 15,4 15,1 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 12,4 12,4 12,0 12,1
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 130 568 140 416 142 777 151 905 130 067 136 470 142 507 151 141 130 611 137 613 143 919 153 541 131 862 138 807 145 125 154 320 130 336 138 226 143 202 155 654
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 49 51 51 55 46 48 49 53 48 50 51 55 48 50 52 55 51 54 55 59
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.