4407_1253
4407_1253
kostra
2019-04-23T06:36:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Osterøy, faktaark Plan, byggesak og miljø Osterøy

KOSTRA nøkkeltall

Osterøy - 1253 (Hordaland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Osterøy Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 1 3 3 1 192 170 178 164 446 476 394 424 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 284 276 310 240
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 100 33 .. 50 60 39 42 50 45 39 51 46 45 48 43 46 45 48 43 46 46 44 38 52
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 172 143 142 112 9 980 8 506 9 080 7 634 25 174 22 058 21 228 19 344 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 18 734 16 240 13 918 13 192
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 74 .. 73 0 5 088 0 3 168 0 11 266 0 8 376 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 7 236 0 7 742
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 16 11 20 .. 15 14 38 .. 14 15 17 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 15 15 23
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 39 45 74 .. 36 34 45 .. 35 29 34 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 38 37 52
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 37 54 61 24 19 31 21 23 19 22 20 22 19 22 18 20 19 22 18 20 23 22 22 23
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall .. 3 9 8 0 14 124 82 0 160 160 176 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 922 684 1 206
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 10 14 7 1 532 271 572 446 938 906 1 300 1 090 6 370 6 306 7 229 6 148 6 382 6 312 7 235 6 148 632 544 692 510
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 .. 95 97 97 .. 97 98 98 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 94 95 93
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 49 50 49 .. 50 50 49 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 49 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 83 93 73 74 85 86 95 85 84 86 86 81 84 86 86 81 88 90 87 82
Netto endring i antall boliger (antall) antall 49 45 .. .. 2 410 2 068 0 0 4 132 4 420 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 6 676 3 884 0 0

Kontakt