4404_1253
4404_1253
kostra
2019-04-24T20:36:00.000Z
no
tjenesteområde Klima og energi Osterøy, faktaark Klima og energi Osterøy

KOSTRA nøkkeltall

Osterøy - 1253 (Hordaland)

Klima og energi

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Osterøy Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . 116 . 105 108 114 122 105 111 114 131 102 109 111 126 101 109 113 127 104 109 118 142
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . 0,58 . 0,66 0,67 0,67 0,69 0,73 0,73 0,72 0,78 0,67 0,68 0,67 0,73 0,63 0,65 0,65 0,70 0,57 0,56 0,59 0,65
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . 100,0 . 96,4 96,5 96,1 96,3 97,6 97,9 97,5 97,4 95,8 95,9 95,6 95,5 95,5 95,4 95,2 95,1 95,7 96,1 95,6 95,4
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . 157 . 132 129 140 142 146 174 163 144 147 166 155 153 154 168 158 154 131 166 175 147
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . 90 . 86 86 86 84 83 84 86 84 84 85 84 83 82 84 83 82 90 92 92 89
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . 10 . 10 10 8 11 11 11 11 12 11 11 12 12 12 12 13 13 7 6 6 7
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . 0 . 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . 0 . 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . 0 . 3 2 3 4 4 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 0 0 0 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . 97 . 96 96 95 97 96 96 96 96 94 95 95 95 94 95 95 95 95 96 96 95
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . 0 . 4 5 7 2 4 4 3 2 7 6 5 5 6 5 4 4 6 6 4 6

Kontakt