4394_1253
4394_1253
kostra
2019-04-24T08:50:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Osterøy, faktaark Barnevern Osterøy

KOSTRA nøkkeltall

Osterøy - 1253 (Hordaland)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Osterøy Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 6 543 6 396 5 898 .. 7 109 7 756 8 104 8 385 6 633 7 004 8 287 8 521 6 415 6 854 7 978 8 326 6 451 6 879 7 972 8 392 6 291 6 706 7 649 8 170
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 2,9 4,0 3,4 5,1 4,7 5,2 5,0 4,6 4,3 4,5 4,6 4,4 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 3,7 3,9 4,2 4,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,8 4,1 3,7 5,2 4,9 5,4 5,4 4,9 4,5 4,7 4,8 4,6 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,0 4,1 4,3 4,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,6 3,9 3,7 4,2 4,3 4,5 4,7 4,7 4,2 4,3 4,4 4,4 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 3,2 3,3 3,3 3,5
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 38 938 33 518 39 492 : 37 435 37 843 42 960 43 644 43 756 44 144 49 062 51 235 43 172 44 795 46 496 49 940 44 612 46 002 47 588 51 186 44 226 46 243 47 371 50 099
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 26 793 31 157 37 329 : 31 650 31 730 33 750 32 703 29 358 31 526 34 716 38 448 33 347 34 874 37 963 39 560 33 639 34 898 37 956 39 596 40 099 39 329 43 447 41 625
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 409 100 467 720 462 000 : 381 307 390 457 385 435 407 259 371 119 382 371 410 422 414 663 376 779 392 767 429 998 442 356 373 089 390 110 427 473 439 854 387 882 394 007 440 419 465 278
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 18,3 20,1 18,5 22,8 21,5 22,0 21,5 19,5 21,1 21,2 20,8 18,6 20,0 19,9 19,9 19,1 19,7 19,8 19,6 18,9 17,7 17,5 17,9 17,4
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 69 95 80 82 76 78 81 84 77 82 85 85 82 85 86 87 83 86 87 88 82 87 87 86

Kontakt