KOSTRA nøkkeltall

Oslo fylkeskommune

Klima og energi

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Oslo fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Oslo kommune
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,06 0,08 0,08 . 0,50 0,51 0,52 0,57 0,31 0,33 0,33 0,36 0,06 0,08 0,08 .
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 3 8 10 . 4 3 7 4 4 4 7 4 3 8 10 .
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 70 60 59 . 74 72 71 72 74 71 70 72 70 60 59 .
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 27 32 31 . 18 21 19 22 19 21 20 22 27 32 31 .
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 93 94 91 . 91 91 91 91 92 91 91 91 93 94 91 .
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 . 3 3 2 2 2 2 2 2 0 0 0 .
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 . 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 .
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 80,7 84,8 82,4 . 93,3 93,2 92,0 91,0 92,2 92,3 91,0 90,3 80,7 84,8 82,4 .
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 . 7 8 7 5 7 7 6 5 0 0 0 .
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 102 131 151 . 84 93 98 112 85 96 102 115 102 131 151 .
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 142 117 169 . 129 134 131 119 129 133 134 110 142 117 169 .

Kontakt