KOSTRA nøkkeltall

Ørskog - 1523 (Møre og Romsdal)

Regnskap

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørskog Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -2,6 0,3 2,2 -1,9 2,4 3,7 4,1 1,6 2,0 3,4 3,0 1,9 2,0 2,9 2,6 5,6 2,9 4,1 3,7 2,2 3,0 4,0 3,8 2,6 2,2 3,5 3,3 1,2
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -1,4 1,2 2,2 0,1 2,0 2,7 2,6 1,6 1,4 2,3 1,8 1,8 1,9 2,1 2,0 2,0 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,4 1,8 1,7 1,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 40,2 42,1 37,6 30,5 20,1 23,3 25,0 24,1 14,9 17,4 19,1 19,5 19,6 20,9 20,5 25,1 19,0 20,9 21,7 21,8 16,0 17,8 18,2 17,9 19,9 23,5 21,8 21,0
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 50,8 66,6 108,5 .. 29,9 31,3 31,6 39,7 39,0 40,2 39,2 40,0 26,6 29,5 29,1 33,0 36,6 39,6 39,5 42,3 34,2 37,2 35,9 39,1 58,8 59,7 60,5 63,0
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 126,2 141,4 174,7 189,0 86,0 85,3 87,4 91,2 93,4 93,2 92,7 95,2 79,2 80,1 82,1 87,1 101,1 101,3 101,9 105,6 98,9 98,9 98,6 101,8 118,9 119,3 118,8 120,5
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 56 207 59 012 61 146 62 958 53 725 54 957 55 446 56 733 56 285 58 873 61 096 62 753 69 568 72 361 74 628 76 503 49 775 52 158 53 619 55 124 50 630 53 174 54 801 56 328 50 314 52 632 54 258 55 830
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 10,6 1,0 1,3 2,9 7,1 7,6 8,4 9,8 5,8 6,5 7,8 9,1 7,4 8,2 8,2 11,5 7,2 8,5 10,1 11,2 7,1 8,3 9,6 10,9 5,4 6,1 6,7 8,0
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 10,3 31,5 58,0 28,0 11,0 10,8 14,5 17,3 12,3 12,0 11,2 11,5 12,4 14,3 14,8 16,4 14,5 14,7 14,5 15,2 15,1 14,9 14,6 15,3 13,6 14,2 14,8 14,2
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 25,7 22,2 11,6 9,5 25,5 32,9 31,0 27,2 19,9 21,8 24,1 23,2 36,6 32,3 27,4 25,6 23,9 24,7 24,5 25,8 27,4 30,7 29,3 34,3 18,4 18,6 22,5 24,9

Kontakt