4405_1523
4405_1523
kostra
2019-04-19T01:02:00.000Z
no
tjenesteområde Kultur / Barne- og ungdomstiltak Ørskog, faktaark Kultur / Barne- og ungdomstiltak Ørskog

KOSTRA nøkkeltall

Ørskog - 1523 (Møre og Romsdal)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørskog Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,0 3,6 4,9 4,0 2,4 2,6 2,8 2,7 3,4 3,3 3,4 3,5 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 3,2 3,1 3,1 3,1
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,6 1,9 1,9 1,8 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 0,9 0,9 0,9 1,0
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,8 0,9 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 2 466 1 137 3 071 2 369 45 998 50 900 56 408 51 063 194 393 193 959 211 167 213 852 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 015 479 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 914 335 199 479 201 328 216 744 224 465
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 2 684 2 397 3 292 2 904 1 376 1 522 1 653 1 700 2 064 2 089 2 273 2 432 1 998 2 097 2 224 2 343 2 036 2 148 2 297 2 419 1 718 1 747 1 852 1 943
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 558 1 290 1 082 20 291 487 269 676 338 1 021 994 903 865 954 934 1 050 918 1 046 1 166 1 237 948 1 411 1 123 1 301
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 1,4 1,0 1,1 .. 3,6 3,7 3,6 0,0 3,6 3,9 3,9 0,0 4,5 4,7 4,7 0,0 4,3 4,6 4,6 0,0 3,0 3,0 3,1 0,0
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 47,4 45,7 33,0 36,1 27,4 28,7 23,0 23,6 30,6 32,2 26,2 27,2 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 32,2 32,8 28,6 28,6
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 29,9 25,7 21,8 22,9 15,5 15,3 14,9 14,4 24,4 23,8 22,9 21,3 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 20,7 21,1 20,8 21,1
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,4 0,2 0,2 .. 0,7 0,5 0,5 .. 0,5 0,4 0,4 .. 1,0 0,7 0,7 .. 1,0 0,7 0,8 .. 0,6 0,5 0,5 ..
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 2 013 469 2 112 1 928 21 045 20 504 22 436 20 360 70 999 71 437 73 303 75 345 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 508 191 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 733 223 67 468 68 422 72 082 74 171
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt