4474_1523
4474_1523
kostra
2019-04-24T20:33:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Ørskog, faktaark Husholdningsavfall Ørskog

KOSTRA nøkkeltall

Ørskog - 1523 (Møre og Romsdal)

Husholdningsavfall

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørskog Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 892 3 013 2 825 1 618 2 584 2 595 2 678 2 718 2 467 2 514 2 580 2 956 2 666 2 702 2 759 2 682 2 668 2 705 2 762 2 686 2 763 2 729 2 652 2 734
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 27,4 27,8 27,6 36,6 37,8 38,9 40,2 41,6 33,9 34,5 34,4 37,1 37,8 38,0 39,0 41,9 37,9 38,1 39,0 41,5 33,0 32,3 33,0 37,7
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 98 100 99 74 98 100 99 74 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. .. 480,0 485,7 479,6 .. 495,1 502,8 504,4 .. 453,8 448,5 440,9 .. 438,8 433,0 426,0 .. 379,4 402,7 387,9 ..

Kontakt