4401_1523
4401_1523
kostra
2019-04-23T22:49:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Ørskog, faktaark Helse- og omsorgstjenester Ørskog

KOSTRA nøkkeltall

Ørskog - 1523 (Møre og Romsdal)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 15.03.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørskog Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 30 622 30 370 30 951 33 112 25 922 27 239 28 651 31 136 29 066 30 723 32 209 34 488 23 072 24 341 25 456 27 206 22 599 23 751 24 800 26 506 25 360 26 524 28 165 30 350
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 396,2 394,5 410,6 373,2 312,5 315,9 332,2 328,7 381,5 381,7 391,2 394,7 299,3 302,9 312,3 311,5 287,0 290,6 299,3 298,1 340,5 345,6 357,6 354,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 32,8 32,0 32,0 31,6 32,8 31,3 30,3 30,1 32,9 33,4 33,1 34,1 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 33,7 34,3 34,7 35,9
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 78,1 76,7 76,2 79,3 71,9 73,1 73,1 73,1 74,4 76,4 76,2 75,5 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 74,0 75,3 75,0 74,6
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,60 0,66 0,66 .. 0,50 0,50 0,51 .. 0,53 0,52 0,53 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,58 0,59 0,58 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 46,8 42,7 51,1 .. 34,8 33,9 34,0 .. 38,0 38,0 37,0 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 34,7 35,0 35,6 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 34,8 35,7 37,3 .. 44,5 45,6 47,1 .. 41,2 42,1 43,1 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 43,0 42,8 44,6 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 13,5 12,6 6,5 .. 13,9 16,3 12,5 .. 13,7 14,6 13,4 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 13,9 13,7 13,1 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 87,5 89,3 89,1 91,2 89,6 91,4 91,2 91,3 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 88,2 90,0 91,6 90,8
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 035 3 491 3 774 : 3 028 3 203 3 470 : 3 019 3 178 3 330 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 2 891 3 041 3 186 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0 1,1 1,0 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,59 0,66 0,70 .. 0,44 0,35 0,44 .. 0,41 0,39 0,46 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,46 0,45 0,44 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 2,30 2,11 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 0,90 0,92 0,87 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,3 4,8 4,1 5,2 4,7 4,8 4,8 5,2 5,3 5,6 5,4 5,5 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,4 4,3 4,4 4,6
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 16,5 16,1 16,3 16,4 10,7 10,6 11,0 11,5 12,9 12,8 13,2 13,5 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,1 11,4 11,3 11,8 11,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 10,4 10,0 8,4 8,4 9,1 9,1 9,4 10,1 10,5 10,6 10,7 11,4 9,1 9,2 9,5 9,5 9,0 9,1 9,4 9,4 8,4 8,7 8,7 9,0
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 48,4 47,0 46,5 62,8 28,0 30,6 34,4 36,8 42,5 44,6 47,4 49,7 34,0 37,0 39,4 42,1 33,9 36,9 39,5 42,4 31,7 35,1 38,7 41,1
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 83,3 96,0 105,3 90,9 92,3 93,2 90,5 92,3 101,1 97,3 92,4 93,8 88,6 91,8 90,6 90,1 83,3 87,7 88,6 88,1 92,1 96,7 91,7 93,0
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt