4400_1523
4400_1523
kostra
2019-06-16T05:18:00.000Z
no
tjenesteområde Grunnskole Ørskog, faktaark Grunnskole Ørskog

KOSTRA nøkkeltall

Ørskog - 1523 (Møre og Romsdal)

Grunnskole

Publisert 15.03.2019.

Her finner du rettelogg for grunnskole.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørskog Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 40,2 98,8 21,1 57,0 37,7 48,7 59,2 54,1 52,9 53,1 55,3 51,8 68,3 67,7 57,7 64,2 35,1 37,5 38,2 37,3 31,7 33,3 33,7 32,5 39,9 38,9 42,9 40,2
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 109,3 129,6 181,4 190,0 125,7 129,6 138,6 133,6 136,2 133,6 142,6 143,4 137,3 154,2 151,9 161,0 131,0 132,8 135,4 137,6 129,6 130,6 133,6 136,1 135,6 135,6 135,6 138,6
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 4,5 3,4 3,3 0,7 3,9 4,4 4,0 4,2 3,5 4,2 4,3 4,1 3,4 5,5 6,0 5,4 5,3 5,6 5,5 5,2 7,0 7,2 7,1 6,7 4,6 4,8 4,7 5,2
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 13,4 12,9 11,3 10,1 9,5 10,1 10,3 10,3 8,9 8,7 8,5 8,7 9,9 9,8 9,6 9,2 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 8,6 8,6 8,9 8,8
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 55,6 65,7 75,8 72,2 69,0 71,0 68,3 70,7 67,2 70,9 70,8 72,1 69,3 70,9 68,6 67,2 69,4 72,0 72,8 73,5 70,2 72,7 73,4 74,2 66,7 69,4 72,2 71,0
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 58,8 68,6 75,8 66,7 64,9 68,0 63,5 68,6 67,4 67,1 69,4 68,8 68,2 68,5 66,3 66,1 69,9 69,4 69,2 69,6 70,5 70,3 70,1 70,3 69,4 69,4 69,7 68,9
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 16,5 18,0 11,7 15,5 14,8 15,0 14,3 14,2 14,1 13,9 13,7 13,5 11,3 11,5 11,2 10,8 16,6 16,6 16,5 16,2 17,0 17,0 16,8 16,5 16,2 16,0 15,6 15,6
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 40,3 38,1 42,7 42,5 40,3 40,7 41,1 41,5 40,2 40,6 41,0 41,0 41,9 41,6 42,2 42,1 40,7 41,1 41,4 41,7 40,8 41,2 41,4 41,8 40,7 41,0 41,3 41,8
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 19,5 19,6 21,0 20,9 24,7 24,8 25,2 24,8 23,8 23,4 22,9 22,6 22,2 21,7 21,5 21,7 24,1 23,7 23,2 23,1 23,3 23,0 22,5 22,5 24,4 23,7 23,4 23,0
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 103 071,4 101 868,7 115 175,6 117 267,4 113 511,9 117 628,5 121 547,8 125 807,5 121 116,3 124 078,7 128 222,7 133 537,2 144 454,6 148 755,0 155 682,5 165 658,7 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 430,4 102 409,7 104 956,1 108 033,8 112 891,5 105 454,4 107 471,0 112 183,8 116 659,9
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt