KOSTRA nøkkeltall

Ørskog - 1523 (Møre og Romsdal)

Brann og ulykkesvern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørskog Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 171 1 299 1 505 1 833 1 046 1 153 1 213 1 382 1 215 1 354 1 446 1 605 1 621 1 922 1 881 2 141 1 042 1 119 1 153 1 241 1 002 1 069 1 106 1 180 1 201 1 308 1 335 1 440
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 057 1 211 1 304 1 568 805 953 1 037 1 069 979 1 104 1 179 1 247 1 340 1 609 1 544 1 747 831 897 929 993 804 861 897 950 989 1 080 1 098 1 180
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 113 88 201 265 241 200 176 313 236 250 266 358 281 313 337 394 211 222 224 248 198 207 209 230 212 227 237 260
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 994 1 241 1 432 1 549 821 892 928 1 045 863 962 1 020 1 165 1 222 1 497 1 426 1 614 762 807 822 889 740 778 794 849 860 943 957 1 023
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -64 71 130 147 53 -14 -44 59 5 15 20 68 58 66 57 87 60 60 57 71 60 59 56 69 12 21 16 35
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 057 1 170 1 303 1 402 768 905 972 986 858 946 1 000 1 096 1 164 1 431 1 370 1 527 702 747 765 818 680 718 738 780 848 922 941 987
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,05 0,05 0,39 0,40 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,72 0,73 0,73 0,75
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,26 0,27 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,26 0,26 0,27 0,27
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,05 0,05 0,13 0,13 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,46 0,47 0,46 0,48
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 2 2 2 43 49 44 67 126 154 131 183 20 37 48 55 2 382 2 567 2 711 2 939 2 656 3 009 3 079 3 318 100 126 132 136
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 6 6 5 0 252 150 151 126 919 760 567 511 348 321 281 244 15 160 11 091 9 745 9 041 15 710 11 641 11 145 9 312 998 675 449 529

Kontakt