4396_1523
4396_1523
kostra
2019-04-24T08:45:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Ørskog, faktaark Bolig Ørskog

KOSTRA nøkkeltall

Ørskog - 1523 (Møre og Romsdal)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ørskog Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 58 57 57 .. 1 518 1 491 1 508 1 467 4 954 5 020 5 253 5 208 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 5 791 5 895 6 130 6 114
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 25 25 25 .. 21 21 21 23 25 25 27 27 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 23 23
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 78 77 77 .. 67 69 69 62 64 60 62 62 52 52 52 53 48 48 48 48 55 53 54 59
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 223 196 108 519 1 252 1 363 1 222 2 510 1 306 1 484 1 559 1 197 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 1 366 1 754 1 525 1 999
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 27 353 0 16 788 .. 8 534 7 886 9 171 8 761 7 653 7 424 7 539 7 518 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 8 621 9 319 11 400 10 612
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 29 20 30 .. 37 28 25 24 29 26 26 26 30 30 29 30 33 34 33 33 31 34 28 29
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 1 0 0 .. 16 14 5 19 28 30 22 38 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 55 59 42 54
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : 1,4 0,8 1,1 1,0 1,8 1,3 1,3 1,4 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,6 1,1 1,1 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 18,2 16,1 10,6 12,0 15,2 14,9 11,9 10,3 15,1 14,7 11,4 9,8 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 15,1 15,2 12,8 11,4

Kontakt